Ako pracujeme

Základom každého projektu je krátke osobné stretnutie. Jedine tak sa najlepšie od Vás dozvieme Váš zámer a požiadavky podľa, ktorých chcete zrealizovať Vaše predstavy. Je výhodou, ak máte na stretnutí k nahliadnutiu aj prípadné materiály, z ktorých budeme neskôr pri práci vychádzať. Na základe dostatočného množstva získaných informácií vieme potom zaujať stanovisko k Vášmu projektu a vypracovať presnú cenovú ponuku, ktorej sa budeme pri práci držať. Je preto dôležité nezanedbať tento úvodný krok – zabezpečí rýchly postup a bezproblémové riešenie odovzdania kompletného projektu.
Po schválení cenovej ponuky a začatí prác požadujeme úhradu 50% z celkovej kalkulovanej sumy.

Zverili ste nám do rúk Váš projekt a pracujeme na ňom...

Počas práce na Vašej zákazke Vás samozrejme budeme pravidelne informovať o jej stave: elektronickou komunikáciou budeme zasielať ucelené časti k nahliadnutiu, Vy ich budete môcť kontrolovať a pripomienkovať. V prípade vyskytnutia náročnejších otázok uskutočníme ďalšie osobné stretnutie k ich konzultácii.

V prípade vývoja webových stránok, práce vznikajú na dočasnom umiestnení, na ktorom budete môcť celý ich vývoj priebežne sledovať. Po ukončení práce a uhradení zostatkovej čiastky ceny projektu Vašu webovú stránku presunieme na ostré umiestnenie a uvedieme do prevádzky.

Pri realizácií projektov určených pre tlač (letáky, prospekty, katalógy) Vám vieme odporučiť vhodnú tlačiareň v našom regióne, ktorá Vás určite prekvapí cenou i kvalitou.

Buďte si istí, že pre Vás vieme vyrobiť web, ktorý bude žiť!

S tvorbou webových stránok máme bohaté skúsenosti a vieme vyrobiť ich koncepciu tak, aby spĺňali všetky predpoklady pre úspešné zaradenie do vyhľadávačov.
Pre publikovanie Vašich stránok Vám zabezpečíme spoľahlivý webhosting a určíme vhodný program k ich publikovaniu, odvíjajúci sa od náročnosti Vašej webovej prezentácie.

A na záver...

Nie sme lacní, ale riešenia, ktoré ponúkame sú úplné a nie sú zbytočne oklieštené zníženými cenami. Sme presvedčení, že v našej branži je možné pracovať len naplno a odovzdávať len kvalitnú prácu. Do neúplných riešení nemá pre Vás zmysel investovať peniaze. Je aj našou vizitkou aby nové veci, ktoré vyjdú spod našich rúk splnili do maximálnej miery očakávania nášho klienta.


Inovatívne a kreatívne riešenia Vašich projektov