Grafický dizajn webových stránok - Webdesign

Stojíte pred úlohou realizácie webovej stránky (webstránky) pre Vašu spoločnosť? Začnite s jej grafickým návrhom!

Špecifickou skupinou v oblasti našich grafických prác je dizajn webových stránok - Webdesign. Každý projekt sa snažíme realizovať tak, aby oslovil čo najväčší počet návštevníkov. Kreativita je našim mottom pri každej práci, preto aj grafika webových stránok pre nás znamená individuálny prístup ku každému jednému návrhu. Podľa vlastného úsudku zahrňujeme do dizajnu rôzne dynamické prvky, ktoré tak celkový web obohatia a urobia ho pútavejší.

Kľúčovým aspektom pri tvorbe dizajnu je štruktúra, aká je pre Vašu webovú stránku najvhodnejšia – tú zistíme najlepšie na základe osobnej konzultácie Vašich požiadaviek a následne Vám odporučíme niektorý z typov grafických dizajnov.

DRAW intro

Do webových stránok je možné umiestňovať tzv. „štartovacie okno“, ktoré sa návštevníkovi zobrazí pri úvodnom načítaní stránky. Môže obsahovať stručné informácie o činnosti spoločnosti, krátky reklamný spot alebo aktuálnu akciu na tovaru. V rámci tejto služby je zahrnutý jeho grafický návrh a nakódovanie do statickej podoby. V prípade, že by ste do „intra“ požadovali špecifické funkcie (napr.dynamický výpis komunikujúci s databázou), navrhneme Vám riešenie a stanovíme cenu individuálne.

DRAW webvizitka

Grafický návrh, ktorý sa využíva pre jednostránkové webové stránky, ktoré zväčša obsahujú stručný popis činnosti spoločnosti a kontaktné údaje. Môže sa jednať o samostatné webové stránky, alebo rôzne rozcestníky (úvodné stránky) smerujúce na ďalšie samostatné webové stránky. Zahrňuje vypracovanie návrhu 1 úrovne a jeho nakódovanie (v prípade, že dizajn nie je objednaný samostatne, ale v komplete webovej stránky).

DRAW web

Grafický návrh, ktorý sa používa pre najširšiu skupinu webových stránok. Toto riešenie je vyhovujúce pre webové stránky bez zložitej štruktúry, v rozsahu do cca 10 podstránok. Zahrňuje vypracovanie návrhu pre 2 úrovne - úvodná strana a šablóna pre podstránky - zároveň aj jeho nakódovanie (v prípade, že dizajn nie je objednaný samostatne, ale v komplete webovej stránky).

DRAW shop

Grafický návrh, ktorý nájde uplatnenie vo webových stránkach so štruktúrou internetového obchodu (e-shopu). Návrh je vypracovaný pre 4 úrovne webu - úvodná stránka, šablóna pre podstránky, stránka pre výpis zoznamu tovaru a stránka pre náhľad detailu tovaru. Webdesign DRAW shop je možné zapracovať na naše programové riešenia internetového obchodu SHOPPING alebo SHOPPING PLUS.

DRAW web plus

V prípade, že sa Vaša požiadavka týka grafického návrhu rozsiahlejšej webovej stránky, tak dôležitým úvodným krokom je rozbor jej štruktúry, ktorú rozdelíme na jednotlivé úrovne, ktorých sa bude samotný návrh týkať.
Typickým príkladom takých stránok sú rôzne webové katalógy sortimentu alebo rozsiahle internetové portály. V takýchto prípadoch je potrebné vypracovať individuálnu cenovú ponuku na základe Vami zaslaných podkladov a osobnej konzultácie.

Ukážky našich prác

V sekcií referencií, si môžete prezrieť webové stránky a internetové obchody (e-shopy), na ktorých sme sa realizovali ako v samotnom nakódovaní, tak aj v návrhu ich grafického dizajnu.

Ďalšia služba

Webové stránky a špeciálne internetové aplikácie


Inovatívne a kreatívne riešenia Vašich projektov