Webové stránky a špeciálne internetové aplikácie

Máte predstavu o novej webovej stránke, o jej funkčnosti a obsahu, a bojíte sa či ju bude možné zrealizovať podľa Vašich predstáv?
My pre Vás vždy dokážeme nájsť riešenie akéhokoľvek problému.

Naše pôsobenie v oblasti tvorby webových stránok je naozaj široké. Existuje mnoho spôsobov, akými je možné vytvoriť webovú stránku. Snažíme sa každý projekt riešiť individuálne, zistiť maximum informácii z Vašich požiadaviek a v stránkach naplno využiť ich potenciál.

Ponúkame Vám vytvorenie jednostránkových webvizitiek, webových stránok o niekoľkých podstránkach alebo aj rozsiahlych webových katalógov sortimentu so zložitou štruktúrou podstránok a rôzne zamerané webové portály.

Pri programovaní stránok sme schopní využívať najmodernejšie postupy a funkcie vďaka ktorým bude Vaša stránka nielen spoľahlivo plniť svoju úlohu, ale zároveň bude na užívateľov pôsobiť prívetivo, a ľahko si obľúbia jednoduchosť a prehľadnosť jej obsluhy.

Každý projekt sa snažíme do maximálnej miery zohľadniť pre zobrazovanie na starších prehliadačoch. Rovnako je štandardnou položkou pri tvorbe webovej stránky SEO optimalizácia - teda správne členenie obsahu, bezchybnosť zdrojového kódu, slovne definované URL adresy podstránok.

Na úvod prác je dôležité oboznámiť sa s Vašimi požiadavkami, či už písomnou formou, alebo aj osobným stretnutím. Na ich základe Vám budeme vedieť určiť štruktúru webu, zvoliť typ grafického dizajnu a vypracovať cenovú kalkuláciu projektu.

Je dôležité si uvedomiť, že základ úspechu webovej stránky je v jej samotnom kvalitnom programovom spracovaní a naplnení relevantným obsahom. Všetky spôsoby na zvyšovanie návštevnosti (reklamné systémy) sú len doplnkové faktory, ktoré môžu ale aj nemusia pomôcť Vášmu zámeru.

Ďalšia služba

Internetové obchody, E-shopy


Inovatívne a kreatívne riešenia Vašich projektov